Rugsėjo 1-osios akimirkos

Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę... 

Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga. 
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve. 
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, 
Išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę. 
Tegul jų kiekvienam užteks.