Netradicinė diena – visos dienos stovykla 8-4G klasių mokiniams „MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS“

Projektas „MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS“ pagal „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos“ VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-9.2-SAVA-6

2020 metų vasario 19 dieną Žygaičių gimnazijoje vyko netradicinė diena – visos dienos stovykla 8-4G klasių mokiniams „MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS“.

Taip pat dėkojame Tauragės visuomenės sveiktos biurui už trenerį Arūną Vladičką.